เชื้อไวรัสดัดแปลงอาจฆ่าเซลล์มะเร็งได้

นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ไวรัสสามารถถูกนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ในการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งได้

Read more

ใส่ชิพสั่งงานเซลล์ใกล้จะเป็นจริงแล้ว

Michael Berger จาก Nanowerk ได้รายงานงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการใส่ microelectronics เข้าไปในเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ซี่งสามารถที่ประยุกต์ไปใช้ในการตรวจวัดสัญญาณต่างๆภายในเซลล์ได้

Read more

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 มอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ ทำการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของไรโบโซม

Read more

รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2009

ผู้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ DNA ในตำแหน่ง Telomere และการค้นพบ Enzyme Telomerase รับรางวัลโนเบล 2009 สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์

Read more