28.1 C
Bangkok
หน้าแรก Popular Medical Imaging อาชีพเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเป็นมะเร็งปอดในผู้ชาย

อาชีพเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเป็นมะเร็งปอดในผู้ชาย

ภาพ X-ray มะเร็งปอด

การสูบบุหรี่ คือ ปัจจัยสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด นอกจากนี้สารเคมีต่างๆในที่ทำงาน ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงในการก่อโรคมะเร็งปอดเช่นกัน งานของ Dario Consonni จากประเทศอิตาลี งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน the American Journal of Epidemiology

ผลงานวิจัยพบว่า ประมาณ 5% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่เป็นผู้ชาย มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ทำอยู่

การแสดงข้อมูลความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอด นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูล และหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดกับงานที่ทำ หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้ ใช้อาสาสมัครผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด 2,100 คน และ คนปกติ 2,120 คน แบ่งตามช่วงอายุ เพศ และที่อยู่

ผลที่ได้พบว่า ผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายประมาณ 12 % ทำงานเกี่ยวกับเหมืองแร่โลหะ หรืองานก่อสร้างบางประเภท ที่ทราบแล้วว่ามีเป็นที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งปอด เทียบกับกลุ่มผู้ป่วยควบคุม ที่ได้ค่า  6% จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ทำงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งสูงมีการเกิดโรคสูงขึ้น

กลุ่มผู้ชายที่ทำงานในอาชีพที่รู้ว่ามีความเสี่ยงสูงเป็นโรคมะเร็งปอด พบว่า 74% มีโอกาสที่จะตรวจพบโรคมะเร็งปอดในเวลาต่อมา กลุ่มอาชีพที่เสี่ยง เช่น งานที่เกี่ยวกับการผลิต เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา การผลิตอิฐ รวมทั้งงานผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

มีบางกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงในการก่อโรคมะเร็งปอดแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่ต่างกัน แต่พบว่ากลุ่มที่ทำงานในสถานีน้ำมัน ฟอกหนัง เครื่องแก้ว ช่างเชื่อม มีอัตราการเกิดโรคสูงมาก แม้จะมีจำนวนอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการน้อยก็ตาม

จากงานวิจัยนี้ พบว่าประมาณ 5% ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมีความเชื่อมโยงกับอาชีพ

อาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ แต่ผู้วิจัยพบว่ามีแนวโน้มพบมะเร็งปอดสูงในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพ ซักรีด ซักแห้ง

“ผลการศึกษานี้ยืนยันถึงความจำเป็นในการตรวจสอบสถานที่ทำงาน เพื่อที่จะควบคุม ปรับปรุง งานที่มีความเสี่ยงก่อโรคมะเร็งปอด  เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงานต่อไป

อ้างอิง: American Journal of Epidemiology, online January 8, 2010
Via: https://www.reuters.com , https://casesblog.blogspot.com

sarapukhttp://www.amphur.in.th
คนที่อยากเห็น Biomedical Engineering ของประเทศไทย พัฒนาก้าวไกล

Stay Connected

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

Press release

Advertorial

Related News

2 ความคิดเห็น

  1. เมื่อดิฉันอ่านเรื่องนี้แล้ว พบว่า ส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าวมีงานวิจัยของงานของ Dario Consonni เกี่ยวกับอาชีพเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเป็นมะเร็งปอดในผู้ชาย ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกับงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษที่ดิฉันต้องอ่านและพรีเซนในวันที่ 22 ก.ค. 2553 ซึ่งอยากทราบว่าพี่พงษ์ศักดิ์พอจะมีที่มาของฉบับภาษาไทยมั้ยค่ะ อยากรบกวนให้พี่พงษ์ศักดิ์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.