เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

Allied Health Science Thammasart Scholarship

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

มีรายละเอียด ดังนี้

1.สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกด้าน Molecular Microbiology โดยเน้นการทำวิจัยเพี่อวิจัยและพัฒนายาต้านจุลชีพ ซึ่งยาต้านจุลชีพที่สนใจอยู่ในกลุ่มเพ็ปไทด์ทั้งจากพืชและจุลินทรีย์

รายละเอียด : ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา เงินเดือน ค่าทำวิจัย และการไปทำวิจัยต่างประเทศเป็นระยะเวลา 6-8 เดือน

คุณสมบัติ: ผู้มีวุฒิปริญญาตรีจะต้องได้
(1) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ
(2) เกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 20% แรกของชั้น โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักทะเบียน หรือ
(3) ผลการเรียนเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับข้อ (1) หรือ (2)

ผู้มีวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ และมีผลการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีมากเป็นที่ยอมรับของ สกว.

เกณฑ์อื่นๆ: ได้แก่ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2554)

2. ทุนปริญญาโท สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทด้าน Molecular Microbiology โดยเน้นการทำวิจัยเพี่อวิจัยและพัฒนายาต้านจุลชีพ ซึ่งยาต้านจุลชีพที่สนใจอยู่ในกลุ่มเพ็ปไทด์ทั้งจากพืชและจุลินทรีย์

รายละเอียด : เงินเดือนระดับปริญญาตรี และค่าทำวิจัย (นักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง)

คุณสมบัติ : เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ 2554)

ได้คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติชั้น 4 ห้อง 426
E-mail:  aunpad@yahoo.com และ โทรศัพท์หมายเลข 081-697-6688

หมายเหตุ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
ทั้งสองทุนเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

sarapuk

คนที่อยากเห็น Biomedical Engineering ของประเทศไทย พัฒนาก้าวไกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.