โปรแกรม AngioViz วิเคราะห์การไหลของหลอดเลือดผ่านการรับรองจาก FDA แล้ว

เปรียบเทียบภาพจาก SDA กับ AgnioViz

GE Healthcare ได้รับการรับรองจาก FDA ในการใช้โปรแกรมชื่อ AngioViz ที่ใช้ภาพจาก Digital Subtraction Angiography (DSA) เพื่อสร้างภาพการไหลของเลือดในหลอดเลือดในสมองหรือในอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกาย ที่ผ่านมา DSA ถูกใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของสภาพเส้นเลือด ในร่างกายตามตำแหน่งที่สนใจ ซึ่งจะมองเห็นภาพเฉพาะเส้นเลือดที่เป็นลักษณะทีบแสงอันเนื่องเกิดจากฉีดสารเฉพาะบางตัวเข้าไป ให้ภาพชัดเจนมากกว่าการใช้เอกซเรย์แบบเดิม ส่วนโปรแกรม AngioViz จะนำภาพที่ได้จาก DSA มาสร้างภาพใหม่ที่แสดงลักษณะของหลอดเลือดร่วมกับการไหลของเลือดในหลอดเลือดในตำแหน่งนั้นด้วย

AngioViz สามารถแสดงภาพการไหลของเลือดในภาพ DSA ที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า parametric imaging โดยโปรแกรม AngioViz จะดูที่ละ pixel ในชุดภาพที่ได้มา และประเมินพารามิเตอร์ 2 อย่างออกมา คือ ค่าสูงสุดของความทึบแสงที่เกิดจากความแตกต่างของระดับความทึบแสง(Contrast) และเวลาที่ pixel นั้นใช้ในการเพิ่มความทึบแสงจากระดับต่ำจนสูงสุด

ตัวอย่างภาพจาก DSA

พารามิเตอร์ 2 ตัวที่ได้มา สามารถนำมาประมวลผลแสดงความแตกต่างของความทึบแสงเป็นตำแหน่งของหลอดเลือด และเมื่อนำค่าของเวลาที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงระดับความทึบแสงมาประเมินร่วม และเพิ่มสีเข้าไปรวมกับภาพที่ได้มา จึงสามารถแสดงลักษณะของการไหลของหลอดเลือดร่วมด้วยได้

ตัวอย่างภาพที่ได้จากโปรแกรม AngioViz

ภาพที่ได้มามีประโยชน์ที่จะช่วยให้แพทย์รู้ถึงค่าของการไหลของเลือดในหลอดเลือดนั้นๆได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถตัดสินใจในการให้การรักษาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้โปรแกรม AngioViz ยังสามารถช่วยให้การเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการให้การรักษาได้

ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้จากการนำไปใช้ในทางคลินิก

  • ช่วยให้มองเห็นตำแหน่งของหลอดเลือดอุดตันในสมองหรืออวัยวะในตำแหน่งที่ต้องการได้
  • ระบุเวลาและปริมาณของการไหลของเลือดในหลอดเลือดที่ผิดปกติได้
  • ติดตามสังเกตุการไหลของเลือดในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก่อนและหลังให้การรักษามะเร็ง
  • ทำให้เห็นภาพของหลอดเลือดแดงก่อนและหลังการทำบอลลูนในการรักษาการขยายหลอดเลือด

ที่มา: https://medgadget.comgenewscenter.com

sarapuk

คนที่อยากเห็น Biomedical Engineering ของประเทศไทย พัฒนาก้าวไกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.