นักวิทยาศาสตร์สร้างวัสดุอัจฉริยะ ประพฤติตัวคล้าย Cilia

, , Leave a comment

The Material Resembling Cilia

นักวิจัยจาก University of Southern Mississippi ประเทศอเมริกา ได้พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ ที่มีพฤติกรรมคล้ายกับ Cilia ที่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์ที่พบได้เกือบทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ Cilia มีบทบาทที่ความสำคัญในการรับกลิ่น การมองเห็น การได้ยินเสียง การไหลของของเหลว

Cilia มีโครงสร้างคล้ายเส้นผม เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว Cilia แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำหน้าที่หลักเป็น ตัวตรวจจับสารต่างๆ และอีกกลุ่ม ทำหน้าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์  โพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น คือ poly(2-(N,N-dimethylamino)ethyl methacrylate-co-n-butyl acrylate-co-N,N-(dimethylamino) azobenzene acrylamide)  หรือ p(DMAEMA/nBA/DMAAZOAm)

ภาพโครงสร้างของโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกกระตุ้น

โพลิเมอร์ดังกล่าวได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วย กระบวนการสังเคราะห์คอลลอยด์(colloidal synthesis) ซึ่งเมื่อมีเชื่อมต่อกันของโมเลกุล เกิดเป็นฟิล์ม พื้นผิวของฟิล์มจะมีคุณสมบัติ และโครงสร้างคล้าย Cilia สามารถตอบสนองต่อ สารเคมี ความร้อน และไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และเปลี่ยนสี

การศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตัวเซนเซอร์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายชนิด ทั้งอุณหภูมิ เคมี และไฟฟ้า ในอนาคตอาจจะนำไปสู่การสร้างเครื่องตรวจวัดที่ประสิทธิมากยิ่งขึ้นได้

Full Paper: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201000379/full
Press Release : https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117670

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.