เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกด้าน Molecular Microbiology คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสองทุนเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

งานแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวครับ งานเปิดโลกวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดที่ Digital Gateway (สยาม) ตึกติดกับ BTS สถานีสยาม งานจัดในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากห้องวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

[ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครผู้ช่วยวิจัย ป.โทหรือตรี 2 ตำแหน่ง มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทหรือตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน ทำวิจัยในโครงการร่วมระหว่างแพทย์ที่รพ.รามาธิบดี อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายาเป็นหลัก ระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี หลังปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อระดับป. เอก

Read more

[ข่าวประชาสัมพันธ์]ทุนผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษา ป.โทและเอก ม.ธรรมศาสตร์

คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ ได้รับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 3 ปี ทำให้มีทุนผู้ช่วยวิจัย เพื่อจ้างนักศึกษาปริญญาโทและเอก ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเชิญชวนผู้ที่สนใจจะศึกษาในหลักสูตรนี้ สมัครสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นี้

Read more