คณะแพทย์ จุฬาฯ จัดประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน

, , 1 Comment

การประกวดภาพถ่ายทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ครั้งที่ 3 “Image of Life” The 3rd Photo Contest ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีนี้ได้จัดภายใต้กรอบแนวคิดให้สื่อถึง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

มีรางวัล ดังนี้

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกียรติบัตร คณะแพทย์ จุฬาฯ เงินสด 50,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เกียรติบัตร คณะแพทย์ จุฬาฯ เงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่เกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกียรติบัตร คณะแพทย์ จุฬาฯ เงินสด 5,000 บาท
  • รางวัลผู้เข้ารอบ 10 รางวัล เงินสด 1,000 บาท

ระยะเวลา เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2554 และประกาศผล 31 มีนาคม 2554

ดูกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://physiology.md.chula.ac.th

 

One Response

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.