โปรแกรมออนไลน์ช่วยคำนวณคุณสมบัติเปปไทด์อย่างง่าย

, , Leave a comment

Peptide property calculator

วันนี้เราขอนำเสนอโปรแกรมออนไลน์ Peptide Property Calculator เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย พัฒนาจาก Javascript เป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณคุณสมบัติอย่างง่ายของเปปไทด์ เช่น ขนาด มวลโมเลกุล เป็นต้น

วิธีใช้งาน เมื่อนำลำดับของเปปไทด์(อักษรย่อตัวเดียวของกรดอะมิโน)ใส่เข้าไปในช่องใส่ข้อมูล จากนั้นกด Calculator ค่าคุณสมบัติต่างๆจะแสดงออกมาด้านล่าง ดังตัวอย่างภาพด้านบน

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนและได้ลองใช้จริงคือ การใช้ให้โปรแกรมช่วยคำนวณมวลโมเลกุลของเปปไทด์ให้ ซึ่งทำได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรดอะมิโนมีอยู่หลายตัว และแต่ละตัวมีมวลโมเลกุลต่างกัน ถ้าจะให้จดจำทุกตัวหรือมาดูตารางทีละตัวคงไม่ค่อยสะดวก และเมื่อเปปไทด์สายยาวขึ้นปะกอบด้วยกรดอะมิโนหลายตัว โอกาสคำนวณผิดพลาดก็สูงขึ้นด้วย โปรแกรมนี้จึงช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดี และสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

ทดลองใช้งาน Peptide Property Calculator

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.