35 C
Bangkok
หน้าแรก News Probiotics ช่วยในการป้องกันและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารได้อย่างไร

Probiotics ช่วยในการป้องกันและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารได้อย่างไร

ผลการทำงานของ Prebiotics ในลำไส้

Probiotics , Prebiotics and Synbiotics คืออะไร?

Probiotics : ตามความหมายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หมายถึง จุลชีพที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อเราบริโภคเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรา ตัวอย่าง probiotics ที่รู้จักกันดี เช่น Bifidobacterium  spp. , Lactobacillus casei ,Streptococcus thermophiles ปัจจุบันมีการนำเชื้อกลุ่มนี้ใส่เข้าไปในอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณ probiotics ในร่างกาย  เช่น นมเปรี้ยว ยาคูลท์ โยเกิร์ต พบได้ทั่วไปในท้องตลาด

Probiotics ช่วยในการป้องกันและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารได้อย่างไร?

มีการศึกษาพบว่า probiotics มีผลในการยับยั้งการเจริญของจุลชีพก่อโรค, ยับยั้งการอักเสบ, เพิ่มภูมิคุ้มกัน รวมถึงเพิ่มความแข็งแรงให้เยื่อบุทางเดินอาหาร แต่ probiotics บางชนิดกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเลือก probiotics สำหรับการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารจึงต้องเลือกชนิดของเชื้อให้ถูกต้องเหมาะสม

Prebiotics : หมายถึงอาหารที่ไม่ถูกย่อยด้วยระบบทางเดินอาหารของคนเรา แต่จะถูกย่อยหรือเป็นอาหารสำหรับจุลชีพที่อยู่ในลำไส้เรา ดังนั้นถ้าเราเลือกรับประทาน prebiotics ที่เป็นอาหารของ probiotics ก็จะทำให้ probiotics ที่เป็นประโยชน์เพิ่มจำนวนและอยู่ได้นานในลำไส้  และเมื่อ prebiotics ถูกย่อยด้วยแบคทีเรียในลำไส้กลายเป็นกรดไขมันสายสั้นๆ ทำให้ลำไส้มีความเป็นกรดมากขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อก่อโรค และกรดไขมันที่เกิดขึ้นยังกลายเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ได้อีกด้วย

Prebiotics เป็นสารประเภท oligosaccharide ตัวอย่าง เช่น oligofructose, galacto-oligosaccharides(GOS) และ lactulose

Synbiotics : หมายถึงประโยชน์จากการเลือกใช้ probiotics และ prebiotics ที่เหมาะสม โดยช่วยให้ probiotics เจริญอยู่ได้นานในทางเดินอาหารของเรา  เช่นการให้ L. plantarum ร่วมกับ oligofructose ในเด็กแรกเกิดพบว่าเชื้อสามารถอยู่ในลำไส้ได้นานกว่า 6 เดือน

อ้างอิง : Geoffrey AP, James V.Targeting  the  Human Microbiome with Antibiotics, Probiotics, and Prebiotics : Gastroenterology Enters the Metagenomics Era.J gastro 2009;136:2015-2031.

Stay Connected

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

Press release

Advertorial

Related News

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.