เครื่องตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(Real-Time)

, , Leave a comment

Glucose Monitor

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the New England Journal of Medicine เป็นการศึกษาระบบควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(continuous blood glucose monitoring system) ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ตัวเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดเป็นแบบวัดใต้ผิวหนัง(subcutaneous sensor) เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย ผู้ป่วยสามารถเช็คระดับน้ำตาลได้ทุกๆ 5 นาที โดยไม่ต้องเจาะเลือดที่นิ้ว และยังสามารถนำข้อมูลนี้ไปควบคุมตัวส่งอินซูลิน(Insulin pump) ซึ่งเป็นสารควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งจะให้ผู้ป่วยเมื่อพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป

ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี(HbA1C 8.3%) ได้รับการทดลองใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลร่วมกับตัวส่งอินซูลินแบบปั๊ม ซึ่งเป็นระบบของ Medtronic’s CareLink system เทียบกับกลุ่มที่ใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลแต่ให้อินซูลินตามปกติโดยการฉีดด้วยเข็ม เมื่อสิ้นปีพบว่ากลุ่มที่ใช้ตัวส่งอินซูลินแบบปั๊มมีค่า HbA1C ดีขึ้นเป็น 7.5% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้การฉีดด้วยเข็ม มีค่า HbA1C 8.1%  จะเห็นได้ว่าการใช้ระบบของ Medtronic ให้ผลในการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีกว่า (งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทดลองจาก Medtronic )

เสริมความเข้าใจ

HbA1C ภาพจาก https://www.cnehomehealth.org/body.cfm?id=103&chunkiid=36333

HbA1C หรือ Glycated hemoglobin หรือ glycosylated hemoglobin เป็นฟอร์มหนึ่งของฮีโมโกลบิน ที่เกิดจากการรวมตัวกับกลูโคส ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของระดับน้ำตาลกลูโคส ในเลือดของช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (ระยะเวลาอายุของเม็ดเลือดแดง) ที่ผ่านมา แพทย์ใช้เพื่อติดตามการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้โรคเบาหวานระหว่างการรักษา ค่าปกติของ HbA1C จะอยู่มี่ระดับ 4%-5.9% ถ้าสูงมากกว่านี้แสดงว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงตลอดเวลา

ที่มา : https://www.imedicalapps.com/2010/07/medtronic-glucose-monitor/

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.