27.3 C
Bangkok
หน้าแรก Immunology การตอบสนองต่อวัคซีนขึ้นกับเพศของเรา

การตอบสนองต่อวัคซีนขึ้นกับเพศของเรา

ความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างเพศเป็นตัวบ่งชี้อย่างมีนัยสำคัญต่อการตอบสนองต่อวัคซีน อ้างอิงจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพจอห์น ฮอปคินส์ บลูมเบิร์ก (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) เปิดเผยผลการทดลองวัคซีนของเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากและพบว่าเพศของคนไข้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะคาดการณ์ถึงประสิทธิภาพในการจัดการโรคได้

“เพศมีผลอัตราและความรุนแรงของผลข้างเคียงที่จะเกิดจากการให้วัคซีน รวมถึงการเป็นไข้ และอาการอักเสบ” ดร. ซาบรา ไคลน์ แห่ง Bloomberg School’s W. Harry Feinstone Department of Molecular Microbiology and Immunology กล่าวไว้ “อ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ผู้หญิงแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่มีความแข็งแรงต่อการให้วัคซีนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย ในบางราย ผู้หญิงต้องการวัคซีนในปริมาณที่น้อยกว่าเพื่อจะให้ผลแบบเดียวกับผู้ชาย และการตั้งครรภ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเพศหญิงตอบสนองต่อวัคซีนต่างจากเพศชาย”

นักวิจัยชี้ให้เห็นว่างานเขียนเกี่ยวกับวัคซีนหลายๆ ชนิด เช่นเกี่ยวกับไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคคางทูม เป็นต้น มีการระบุไว้ถึงความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างหญิงกับชาย พวกเขาได้ทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระหว่างการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อการตอบสนองต่อวัคซีน และนักวิจัยก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนในเรื่องบทบาทของเพศต่อการให้วัคซีน

“การเข้าใจความแตกต่างทางชีวภาพระหว่างชายและหญิงเกี่ยวกับวัคซีนนำไปสู่การต่อยอดของวัคซีนไข้หวัด H1N1 ที่ออกมาเมื่อต้นปี 2010 ในการทบทวนบทควาต่างๆ แล้ว เราพบว่าผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงมักจะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายหลังได้รับวัคซีนแล้ว” กล่าวโดย ดร. แอนดรูว์ เปโกส รองศาสตราจารย์จาก Bloomberg School’s W. Harry Feinstone Department of Molecular Microbiology and Immunology เช่นเดียวกับ ดร.ไคลน์

“การเข้าใจความเหมาะสมของผลของเพศและการตั้งครรภ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สาธารณสุขใช้ นั่นทำให้มีการเริ่มการให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้งเรื่องเวลาและปริมาณยาที่ให้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดได้รับภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม” ดร.ไคลน์เพิ่มเติม

ที่มา: https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100512164337.htm

รูปภาพ: https://rickthegreat.files.wordpress.com/

Stay Connected

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

Press release

Advertorial

Related News

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.