สายรัดวัดความดันเลือด แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

การวัดความดันเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ ถือว่าเป็นวิธีตรวจวัดมาตรฐานที่ทำในโรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นวิธีที่มีความสำคัญในการรู้ถึงความดันเลือดของผู้ป่วยด้วยการตรวจวัดด้วยการรัดแขน และจุดแรกที่ต้องทำเพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นในการวินิจฉัยโรคอื่นๆต่อไป

Read more

บันทึกและแชร์ความดันโลหิตของตัวคุณแบบออนไลน์

Blood pressure chart เป็นเว็บที่จะช่วยในการบันทึกข้อมูลความดันเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจของคุณแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหรือมีความจำเป็นต้องติดตามระดับความดันโลหิตของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

Read more