นักวิจัยจากเยอรมัน ใส่เรตินาเทียมให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองกับผู้ป่วยทั้งหมด 11 คน ซึ่งสูญเสียการมองเห็นแบบสมบูรณ์ ผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง สามารถมองเห็นวัตถุ และจำแนกรูปร่างของวัตถุได้ มองเห็นตัวอักษรและอ่านชื่อของตัวเองได้ สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของคนในระยะ 20 ฟุตได้

Read more

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 มอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ ทำการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของไรโบโซม

Read more