27.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก ชีวโมเลกุล

ชีวโมเลกุล

- Advertisement -

Must Read

เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกด้าน Molecular Microbiology คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสองทุนเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แนะนำโปรแกรมสำหรับงานด้านชีวโมเลกุล Serial Cloner

Serial Cloner เป็นโปรแกรมฟรีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านชีวโมเลกุล รองรับทั้ง Windows และ Mac โปรแกรมสามารถอ่านและเขียน ไฟล์แบบ DNA Strider-compatible และสามารถ import, export ไฟล์แบบ universal FASTA format ได้

Games for Health Conference 2010 : Foldit เกมหาโครงสร้างของโปรตีน

ในปี 2010 งานสัมมนาเกมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th annual Games for Health Conference) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา มีตัวอย่างหลายเกมที่น่าสนใจ ที่ได้ถูกนำเสนอในงานดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น Foldit

การตอบสนองต่อวัคซีนขึ้นกับเพศของเรา

แน่นอนว่าทุกท่านที่เข้ามาอ่านคงเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างแน่นอน แต่ทราบหรือไม่ว่าเราจะตอบสนองวัคซีนนั้นๆ ได้ขนาดไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจขึ้นอยู่กับเพศของเราด้วย

Bioinformatics คืออะไร

Bioinformatics เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คำนวณ ประเมิน และแปลผลข้อมูล จากเครือข่ายสารสนเทศ
- Advertisement -

Editor Picks