27.8 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก ดีเอ็นเอ

ดีเอ็นเอ

- Advertisement -

Must Read

Bacterial Mobile Genetic Elements : พันธุกรรมของแบคทีเรียที่สามารถเคลื่อนที่ได้

บทความโดย คุณอุทัยพร สิงห์คำอินทร์ Bacterial Mobile Genetic Elements : คือส่วนพันธุกรรมของแบคทีเรียที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งการเคลื่อนที่ในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งอื่นๆ บนโครโมโซมเดียวกัน หรือเคลื่อนที่ไปยังแบคทีเรียเซลล์อื่นๆ ตัวอย่าง bacterial mobile genetic elements 1. Plasmid คือ สารพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม (extrachromosomal DNA) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของวงกลม (circular DNA) สามารถจำลองตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยโครโมโซม  plasmid นับเป็น mobile genetic...

SeqCentral ฐานข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอบน Cloud Computing

เว็บไซต์ SeqCentral ได้แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวศูนย์รวบรวมลำดับเบสของดีเอ็นเอจากนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ human genome เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทำการจับคู่เหมือนของชุดข้อมูล
- Advertisement -

Editor Picks