35 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก ดีเอ็นเอ

ดีเอ็นเอ

- Advertisement -

Must Read

Bacterial Mobile Genetic Elements : พันธุกรรมของแบคทีเรียที่สามารถเคลื่อนที่ได้

บทความโดย คุณอุทัยพร สิงห์คำอินทร์Bacterial Mobile Genetic Elements : คือส่วนพันธุกรรมของแบคทีเรียที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งการเคลื่อนที่ในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งอื่นๆ บนโครโมโซมเดียวกัน หรือเคลื่อนที่ไปยังแบคทีเรียเซลล์อื่นๆตัวอย่าง bacterial mobile genetic elements1. Plasmid คือ สารพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม (extrachromosomal DNA) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของวงกลม (circular DNA) สามารถจำลองตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยโครโมโซม  plasmid นับเป็น mobile genetic...

SeqCentral ฐานข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอบน Cloud Computing

เว็บไซต์ SeqCentral ได้แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวศูนย์รวบรวมลำดับเบสของดีเอ็นเอจากนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ human genome เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทำการจับคู่เหมือนของชุดข้อมูล
- Advertisement -

Editor Picks