Tagged By รักษาโรคมะเร็ง

รักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวัคซีน ได้รับอนุญาติแล้วในอเมริกา

, , No Comment

Provenge เป็นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวัคซีนที่ผลิตจากเซลล์ของผู้ป่วยเอง (autologous cellular immunotherapy) การใช้วัคซีนในการต้านมะเร็งต่อมลูกหมากกำลังจะถูกนำมาใช้ หลังจากได้รับอนุญาติแล้วในอเมริกา

Read Post →