35 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก วัสดุ

วัสดุ

- Advertisement -

Must Read

เลเซอร์ชีวภาพ

เลเซอร์ กุญแจสำคัญของการติดต่อสือสาร เก็บข้อมูล และยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วถูกผลิตออกมาจากสิ่งไม่มีชวิต เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส แต่ว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการผลิตเลเซอร์ได้ก้าวไกลออกไปอีกขั้น คือ เลเซอร์ทางชีวภาพ โดยการสร้างมีพื้นฐานมาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งในอนาคตข้างหน้า เราอาจจะได้ใช้เลเซอร์ชนิดนี้ เพื่อการตรวจและรักษาโรค บางทีอาจจะถึงขั้นฆ่าเซลล์มะเร็งจากภายในร่างกายเลยก็เป็นไปได้จากการค้นพบเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว เลเซอร์คือเครื่องขยายแสง มันทำงานโดยการกระตุ้นอะตอม หรือโมเลกุลของแก๊ส...

นักวิทยาศาสตร์สร้างวัสดุอัจฉริยะ ประพฤติตัวคล้าย Cilia

นักวิจัยจาก University of Southern Mississippi ประเทศอเมริกา ได้พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ ที่มีพฤติกรรมคล้ายกับ Cilia ที่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์ที่พบได้เกือบทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ Cilia มีบทบาทที่ความสำคัญในการรับกลิ่น การมองเห็น การได้ยินเสียง การไหลของของเหลว

นักวิจัย MIT สร้างชีววัสดุสำหรับเลี้ยงสเต็มเซลล์ให้เจริญได้ดีขึ้น

นักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) จึงสร้างพื้นผิวสำหรับเพาะสเต็มเซลล์ชนิดใหม่ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้น พื้นผิวชนิดใหม่เป็นพื้นผิวที่สังเคราะห์ขึ้น ไม่มีองค์ประกอบจากสิ่งมีชีวิต สเต็มเซลล์ที่อยู่บนพื้นผิวสามารถมีชีวิตและแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้มากขึ้นเป็นล้านเซลล์ ในเวลาที่น้อยกว่า 3 เดือน

ถุงยางอนามัยเพิ่มพลังน้องชายกำลังจะมา

ผลของวัสดุที่ทำขึ้นนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆได้โดยการในไนตริกออกไซด์ผ่านทางผิวหนัง หรือสามารถที่จะนำวัสดุนี้เข้าไปใช้ในร่างกายของมนุษย์ตามจุดสำคัญต่างของร่างกายได้ด้วย
- Advertisement -

Editor Picks