ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่อง “MEMS Special Seminar 2012”

บรรยายโดย Dr. Yi-Kuen Lee ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง ด้านไมโครชิปของซิลิกอนนาโน สำหรับ Circulating Tumor Cell (CTC) ซึ่งเป็นไมโครชิปที่มีความสามารถสูงในการตรวจสอบ คัดกรอง และดักจับเซลล์มะเร็งจากเซลล์เม็ดเลือดพันล้านเซลล์ในกระแสเลือด

Read more

หัวข้อต่างๆ ในงาน BME CONCEPT

หัวข้อต่างๆที่จะมีการนำเสนอในงาน BME CONCEPT ครับ มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ใครสนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้เลยนะครับ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น. ที่ห้อง 203 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Read more

ประชาสัมพันธ์งาน BME CONCEPT อีกครั้ง

งาน BME CONCEPT ที่เปิดให้ทุกคนแสดงความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ภาพด้านบนเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ติดตามคณะต่างๆ (อย่างจำกัด) ใครสนใจเข้าร่วมเข้ามาลงทะเบียนด้ายที่ http://goo.gl/zibw

Read more

BME CONCEPT สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดวิศวกรรมชีวเวช

งานนี้จะเป็นสัมนาที่แต่ละคน นำแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการทำงาน การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ งานวิจัยที่สนใจ หรืออะไรก็ได้ที่คิดว่า มานำเสนอแล้วจะเกิดประโยชน์กับคนที่เข้างาน นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในงานวิจัย หรือการเรียน เปิดเต็มที่ สิ่งที่จำกัดมีข้อเดียวคือ ให้เวลา 10 นาที/20 สไลด์

Read more