31.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก เซลล์ผิวหนัง

เซลล์ผิวหนัง

- Advertisement -

Must Read

เล่นแร่แปรเซลล์: จากผิวหนังสู่เม็ดเลือด

ส่วนผสมที่ลงตัวของสารเคมี สามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดโดยตรง เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่เซลล์เม็ดเลือดได้โดยตรง โดยไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปสู่เซลล์เสมือสเต็มเซลล์เริ่มต้น (primordial-stem-cell-like) ก่อน

P.L.E.A.S.E.® เครื่องส่งยาผ่านผิวหนังเครื่องแรกที่ส่งโมเลกุลขนาด 32 KDa

การขนส่งโปรตีนขนาดเล็กผ่านชั้นผิวหนังสามารถทำได้นานแล้ว แต่นี้เป็นครั้งแรกที่สามารถส่งโปรตีนขนาดใหญ่ระดับ 32 KDa ผ่านทางชั้นของผิวหนังได้ ด้วยวิธีการใช้เครื่อง P.L.E.A.S.E.
- Advertisement -

Editor Picks