35 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก เซเรบอส อวอร์ด

เซเรบอส อวอร์ด

- Advertisement -

Must Read

ทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) สนับสนุน 500,000 บาทต่อปี

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 11 มอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป
- Advertisement -

Editor Picks