27.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดง

- Advertisement -

Must Read

อนุภาคยืดหยุ่น ทางเลือกใหม่สู่การนำส่งยา

นักวิจัยทราบว่าโครงสร้างของอนุภาคมีผลต่อ ความสามารถของยาที่จะกระจายออกไปทั่วร่างกาย และระยะเวลาที่ยานั้นๆ จะหมุนเวียนอยู่ในระบบเลือดของเรา โดยที่อนุภาคขนาดเล็กจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรานานกว่า เพราะว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กๆ ไปได้ง่าย

Image of the week 1 : Red Blood Cells

ภาพในชุด Image of the week ภาพแรกยกให้ภาพของ เม็ดเลือดแดง (Red blood cells) ถ่ายด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope(SEM) เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่สำคัญในการขนส่งออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆในร่างกาย เม็ดเลือดแดงมีขนาดประมาณ 6-8 ไมโครเมตร

นักวิจัยฝรั่งเศสรายงานวิธีตรวจกรุ๊ปเลือดแบบใหม่

นักวิจัยฝรั่งเศสได้รายงานวิธีตรวจกรุ๊ปเลือดแบบใหม่ที่รวดเร็วขึ้น สำหรับเลือดที่ได้บริจาคเพื่อนำไปให้คนไข้ที่ต้องการเลือด เพื่อความถูกต้องและความเข้ากันได้ระหว่างเลือดของผู้บริจาคกับผู้รับบริจาค ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก วิธีตรวจแบบใหม่เรียกว่า HiFi-Blood 96
- Advertisement -

Editor Picks