35 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก เรตินา

เรตินา

- Advertisement -

Must Read

เมื่อ FDA รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

ความหวังของผู้ป่วยที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมทางสายตาเริ่มสดใส เมื่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐใด้รับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายเรตินา

นักวิจัยจากเยอรมัน ใส่เรตินาเทียมให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองกับผู้ป่วยทั้งหมด 11 คน ซึ่งสูญเสียการมองเห็นแบบสมบูรณ์ ผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง สามารถมองเห็นวัตถุ และจำแนกรูปร่างของวัตถุได้ มองเห็นตัวอักษรและอ่านชื่อของตัวเองได้ สามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของคนในระยะ 20 ฟุตได้
- Advertisement -

Editor Picks