Tagged By แบบสำรวจ

แบบสำรวจงานวิจัยที่สนใจ ในวิศวกรรมชีวการแพทย์

, , No Comment

ผมได้เพิ่มส่วนของ แบบสำรวจ เข้ามาให้เว็บไซต์จะเปิดให้คนทั่วไปที่เข้ามาในเว็บไซต์ได้โหวตกัน จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสนใจ เพื่อนๆสามารถส่งหัวข้อเข้ามาได้ว่าอยากให้สำรวจอะไร ตัวแรกที่จะทำแบบสำรวจ คือ อยากรู้ว่าในกลุ่มงานวิจัยที่มีอยู่ในวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read Post →