35 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Antibiotics

Antibiotics

- Advertisement -

Must Read

เครื่องตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(Real-Time)

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the New England Journal of Medicine เป็นการศึกษาการระบบควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(continuous blood glucose monitoring system) ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ตัวเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดเป็นแบบวัดใต้ผิวหนัง (subcutaneous sensor) เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 มอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ ทำการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของไรโบโซม
- Advertisement -

Editor Picks