31.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Bioinformatic

Bioinformatic

- Advertisement -

Must Read

NCBI เพิ่มการค้นหาภาพในฐานข้อมูล

NCBI ไปปรับปรุง Entrez ให้สามารถค้นหาภาพในฐานข้อมูลที่มีอยู่ราว 3 ล้านภาพ ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ใน full-text ของฐานข้อมูล PubMed Central ในการค้นหาภาพ ผลของการค้นจะมีคำอธิบายของภาพนั้นประกอบมาด้วยทำให้ผู้ค้นเข้าใจได้มากขึ้น

SeqCentral ฐานข้อมูลลำดับเบสของดีเอ็นเอบน Cloud Computing

เว็บไซต์ SeqCentral ได้แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวศูนย์รวบรวมลำดับเบสของดีเอ็นเอจากนักวิทยาศาสตร์ ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ human genome เพื่อเป็นฐานข้อมูล และทำการจับคู่เหมือนของชุดข้อมูล

Bioinformatics คืออะไร

Bioinformatics เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คำนวณ ประเมิน และแปลผลข้อมูล จากเครือข่ายสารสนเทศ
- Advertisement -

Editor Picks