BodyMaps เว็บไซต์แสดงภาพร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติ

BodyMaps เป็นเว็บไซต์ให้บริการค้นหาภาพของร่างกายในแบบ 3 มิติ ให้บริการฟรี เป็นความร่วมมือของ Healthline Network และ GE ซึ่งจะแสดงภาพร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย โดยแสดงทั้งอวัยวะ และระบบต่างๆในร่างกาย

Read more