การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติจากสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชน

Read more

Conferencealert เว็บไซต์แจ้งเตือนประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Conferencealerts.com เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานประชุมวิชาการออนไลน์ระดับนานาชาติ ที่ให้บริการค้นหา งานประชุมวิชาการ ที่กำลังจะมีการจัดขึ้นทั่วโลก พร้อมทั้งสามารถสมัครรับอีเมลแจ้งเตือนงานประชุมวิชาการในสาขาที่เราสนใจ โดยใส่คีย์เวิร์ดได้ตามต้องการ

Read more

หัวข้อต่างๆ ในงาน BME CONCEPT

หัวข้อต่างๆที่จะมีการนำเสนอในงาน BME CONCEPT ครับ มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ใครสนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้เลยนะครับ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น. ที่ห้อง 203 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Read more

ประชาสัมพันธ์งาน BME CONCEPT อีกครั้ง

งาน BME CONCEPT ที่เปิดให้ทุกคนแสดงความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ภาพด้านบนเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ติดตามคณะต่างๆ (อย่างจำกัด) ใครสนใจเข้าร่วมเข้ามาลงทะเบียนด้ายที่ http://goo.gl/zibw

Read more

BME CONCEPT สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดวิศวกรรมชีวเวช

งานนี้จะเป็นสัมนาที่แต่ละคน นำแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการทำงาน การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ งานวิจัยที่สนใจ หรืออะไรก็ได้ที่คิดว่า มานำเสนอแล้วจะเกิดประโยชน์กับคนที่เข้างาน นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในงานวิจัย หรือการเรียน เปิดเต็มที่ สิ่งที่จำกัดมีข้อเดียวคือ ให้เวลา 10 นาที/20 สไลด์

Read more

การบรรยาพิเศษ Application of Cultured Muscle Cells to Medical Engineering

เรียนเชิญ เข้าฟังการบรรยาพิเศษ เรื่อง Application of Cultured Muscle Cells to Medical Engineering โดย Prof.Shigehiro Hashimoto, Ph.D. & M.D. วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 408 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Read more

ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ

หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การตรวจจับหัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว (Atrial Fibrillation) โดยอัตโนมัติแบบ Real-time” และ “Selected papers on image processing in ISPACS 2009”

Read more

Games for Health Conference 2010 : Foldit เกมหาโครงสร้างของโปรตีน

ในปี 2010 งานสัมมนาเกมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th annual Games for Health Conference) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา มีตัวอย่างหลายเกมที่น่าสนใจ ที่ได้ถูกนำเสนอในงานดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น Foldit

Read more

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไทย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Read more