เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดแบบใหม่

บริษัท OrSense ได้พัฒนาวิธีการวัดแบบใหม่ที่เรียกว่า occlusion spectroscopy โดยใช้ความดันบีบที่รอบนิ้ว เมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดที่ถูกบีบอยู่นั้น จะทำการตรวจวัดค่าต่างๆด้วยแสง การบีบที่นิ้วขณะวัดจะทำให้ได้สัญญาณสูงขึ้น

Read more