ผลการตัดสิน โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ครั้งที่ 3

การประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ครั้งที่ 3 “Image of Life” The 3rd Photo Contest ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เคยนำเสนอไปใน “คณะแพทย์ จุฬาฯ จัดประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน” วันนี้เลยเอาผลการตัดสินมาฝากครับ

Read more

คณะแพทย์ จุฬาฯ จัดประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งชีวิต” ครั้งที่ 3 “Image of Life” The 3rd Photo Contest ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีนี้ได้จัดภายใต้กรอบแนวคิดให้สื่อถึง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

Read more

IMAGE OF THE WEEK

Biomed.in.th จะมี Image of the week เช่นกัน รูปแบบจะทำในลักษณะเดียวกับ Scopeblog คือ ค้นหารูปในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอ พร้อมคำอธิบาย ให้ทุกท่านได้ติดตาม แต่อาจจะพิเศษหน่อย อาจจะมีรูปที่ถ่ายเองจากเพื่อนสมาชิก

Read more