29.3 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Map of science

map of science

- Advertisement -

Must Read

Image of the week 5: แผนที่วิทยาศาสตร์ ในรูปร่างทางช้างเผือก

ภาพนี้ เป็นแผนที่วิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 23 แหล่ง สร้างภาพการเชื่อมโยงจาก การอ้างอิงกันในบทความงานวิจัย แผนที่นี้จะช่วยให้นักวิจัยมองเห็นถึงการเชื่อมโยง และช่วยเรื่องการกำหนดกรอบความคิด ขอบเขตองค์ความรู้ และกลุ่มงานวิจัย
- Advertisement -

Editor Picks