29.3 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Medical Science

Medical Science

- Advertisement -

Must Read

10 เว็บไซต์ Medical Illustration ภาพประกอบทางการแพทย์

Medical illustration หรือ ภาพประกอบทางการแพทย์ คือ ภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการอธิบาย หรือสื่อความหมายทางการแพทย์ ซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากในการอธิบายทำความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆในร่างกายของมนุษย์ ภาพประกอบทางการแพทย์ ถูกสรรค์สร้างจากผู้เชี่ยวชาญที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และความสามารถทางด้านศิลปะ
- Advertisement -

Editor Picks