Tagged By Microbiology

เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

, , No Comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนกาญจนาภิเษก ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกด้าน Molecular Microbiology คณะสหเวชศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งสองทุนเปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read Post →

การตอบสนองต่อวัคซีนขึ้นกับเพศของเรา

, , No Comment

แน่นอนว่าทุกท่านที่เข้ามาอ่านคงเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างแน่นอน แต่ทราบหรือไม่ว่าเราจะตอบสนองวัคซีนนั้นๆ ได้ขนาดไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจขึ้นอยู่กับเพศของเราด้วย

Read Post →