Tagged By Mobile

ติดตาม Biomed.in.th ผ่านทางมือถือ

, , No Comment

Biomed.in.th on mobile สำหรับใครที่มีมือถือ Nokia รุ่นจอสัมผัส ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian s60 edition 5 ขึ้นไป เช่น Nokia 5530 , 5800 ,5230 เป็นต้น สามารถติดตั้งผ่านทาง Ovi store ภายในเครื่องได้เลย

Read Post →

เทคโนโลยีไร้สายกับการนำมาใช้ในทางการแพทย์

, , No Comment

Eric Topol จาก The Scripps Translational Science Institute ได้ขึ้นพูดในงาน TEDMED 2009 เขาได้พูดถึงเทคโนโลยีไร้สายที่จะถูกนำมาใช้ในทางด้านการแพทย์ได้อย่างน่าสนใจ ในอนาคตอันใกล้การติดตามการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบ real time จะถูกนำมาใช้อย่างแน่นอน

Read Post →