27.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Mobile

Mobile

- Advertisement -

Must Read

บัญชีสารก่อมะเร็ง

คณะกรรมการจากองค์การอนามัยโลก (World health organization: WHO) โดยตัวแทนกลุ่มวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญ 31 คน ได้ประเมินสารที่อาจจะเป็นสารก่อมะเร็ง โดยมีการจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้• กลุ่มที่ 1 ก่อมะเร็งในมนุษย์ มีทั้งหมด 107 ชนิด • กลุ่มที่...

ติดตาม Biomed.in.th ผ่านทางมือถือ

Biomed.in.th on mobile สำหรับใครที่มีมือถือ Nokia รุ่นจอสัมผัส ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian s60 edition 5 ขึ้นไป เช่น Nokia 5530 , 5800 ,5230 เป็นต้น สามารถติดตั้งผ่านทาง Ovi store ภายในเครื่องได้เลย

เทคโนโลยีไร้สายกับการนำมาใช้ในทางการแพทย์

Eric Topol จาก The Scripps Translational Science Institute ได้ขึ้นพูดในงาน TEDMED 2009 เขาได้พูดถึงเทคโนโลยีไร้สายที่จะถูกนำมาใช้ในทางด้านการแพทย์ได้อย่างน่าสนใจ ในอนาคตอันใกล้การติดตามการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบ real time จะถูกนำมาใช้อย่างแน่นอน
- Advertisement -

Editor Picks