27.7 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก MRI

MRI

- Advertisement -

Must Read

โครงการสร้างแผนที่สมองของคนไทย (Making Tbm Thai Brain Mapping) โดย ศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำโครงการสร้างแผนที่สมองของคนไทย (Making Tbm Thai Brain Mapping)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 15-49 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 50-70 ปี โดยจะมีการตรวจสมรรถภาพสมอง ด้วยเครื่อง MRI ที่ทันสมัย และตรวจสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย...

Clinical IMAGES : iPhone App สำหรับแพทย์รังสีวิทยา

GE Healthcare ได้ทำการสร้างโปรแกรมที่ทำงานใน iPhone ,iPod Touch สำหรับแพทย์รังสีวิทยา ในโปรแกรมได้ใส่ตัวอย่างภาพที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้จากเครื่อง MRI รุ่น OPTIMA450W แยกเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามตำแหน่งที่สนใจได้
- Advertisement -

Editor Picks