Image of the week 3 : หลับตาเพื่อรู้

Image of the week 3 ในสัปดาห์นี้คือ ภาพของน้องคนหนึ่งในชั้นประถมกำลังหลับตา ทดลองใช้เครื่องเรียนรู้กราฟในวิชาคณิตศาสตร์ ของคนตาบอด น้องๆหลับตาเพื่อให้รู้สึกถึงความยากลำบากของผู้พิการที่ด้อยโอกาสในการเรียนรู้ในสังคม

Read more