ผู้คิดค้นเด็กหลอดแก้ว คว้ารางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปี 2010

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2010 คือ Robert G. Edwards จากผลงานการคิดค้น in vitro fertilization หรือ การการปฏิสนธิภายในแก้ว การค้นพบวิธีการดังกล่าว สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากได้ทั่วโลก ถือเป็นการค้นพบที่มีคุณประโยชน์อย่างมากกับวงการแพทย์สมัยใหม่

Read more

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 มอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ ทำการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของไรโบโซม

Read more

รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2009

ผู้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ DNA ในตำแหน่ง Telomere และการค้นพบ Enzyme Telomerase รับรางวัลโนเบล 2009 สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์

Read more

รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี 2009

ผู้คิดค้น Optical Fiber กับคนที่คิดค้น CCD รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2009

Read more