ประชาสัมพันธ์ สัมมนาพิเศษเรื่อง “MEMS Special Seminar 2012”

บรรยายโดย Dr. Yi-Kuen Lee ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง ด้านไมโครชิปของซิลิกอนนาโน สำหรับ Circulating Tumor Cell (CTC) ซึ่งเป็นไมโครชิปที่มีความสามารถสูงในการตรวจสอบ คัดกรอง และดักจับเซลล์มะเร็งจากเซลล์เม็ดเลือดพันล้านเซลล์ในกระแสเลือด

Read more

ผลงานวิจัย สวทช. หมวด Biotechnology & Applied Microbiology ได้รับที่ตีพิมพ์มากที่สุด

สวทช. ได้สรุปผลงานวิจัยของตัวเองในแต่ละปี ในฐานข้อมูล Web of Science (WOS) เผยแพร่บน NSTDA Blog โดยระบุปี 2001-2010 ในรายละเอียดแสดงข้อมูลเป็นตัวเลข ผมนำทำเป็นกราฟเพื่อความสวยงาม และดูได้ง่ายยิ่งขึ้น

Read more