รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี 2009

ผู้คิดค้น Optical Fiber กับคนที่คิดค้น CCD รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2009

Read more