Pillbox ตัวช่วยจำแนกชนิดยาเม็ด

Pillbox สามารถจำแนกชนิดของยาเม็ดหรือแบบเป็นแคปซูล ตามรูปร่าง สี ขนาด ตราประทับ ภาพถ่ายของเม็ดยา โดยจะพิจาณาตามคุณลักษณะภายนอกจนได้ลักษณะที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุด

Read more