28.6 C
Bangkok
หน้าแรก แท็ก Protein

protein

- Advertisement -

Must Read

ไรโบโซมกล

นี่เครื่องกลขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ต่อกรดอะมิโนเข้าด้วยกันตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว โดยที่มันเลียนแบบการทำงานมาจากไรโบโซม

เลเซอร์ชีวภาพ

เลเซอร์ กุญแจสำคัญของการติดต่อสือสาร เก็บข้อมูล และยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วถูกผลิตออกมาจากสิ่งไม่มีชวิต เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส แต่ว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการผลิตเลเซอร์ได้ก้าวไกลออกไปอีกขั้น คือ เลเซอร์ทางชีวภาพ โดยการสร้างมีพื้นฐานมาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งในอนาคตข้างหน้า เราอาจจะได้ใช้เลเซอร์ชนิดนี้ เพื่อการตรวจและรักษาโรค บางทีอาจจะถึงขั้นฆ่าเซลล์มะเร็งจากภายในร่างกายเลยก็เป็นไปได้จากการค้นพบเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว เลเซอร์คือเครื่องขยายแสง มันทำงานโดยการกระตุ้นอะตอม หรือโมเลกุลของแก๊ส...

P.L.E.A.S.E.® เครื่องส่งยาผ่านผิวหนังเครื่องแรกที่ส่งโมเลกุลขนาด 32 KDa

การขนส่งโปรตีนขนาดเล็กผ่านชั้นผิวหนังสามารถทำได้นานแล้ว แต่นี้เป็นครั้งแรกที่สามารถส่งโปรตีนขนาดใหญ่ระดับ 32 KDa ผ่านทางชั้นของผิวหนังได้ ด้วยวิธีการใช้เครื่อง P.L.E.A.S.E.
- Advertisement -

Editor Picks