NCBI เพิ่มการค้นหาภาพในฐานข้อมูล

NCBI ไปปรับปรุง Entrez ให้สามารถค้นหาภาพในฐานข้อมูลที่มีอยู่ราว 3 ล้านภาพ ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ใน full-text ของฐานข้อมูล PubMed Central ในการค้นหาภาพ ผลของการค้นจะมีคำอธิบายของภาพนั้นประกอบมาด้วยทำให้ผู้ค้นเข้าใจได้มากขึ้น

Read more