Tagged By Results

สรุปแบบสำรวจ “คุณสนใจงานวิจัยด้านไหน?” ของวิศวกรรมชีวเวช

, , No Comment

หลังจากที่ติดแบบสำรวจที่ถามว่า “คุณสนใจงานวิจัยด้านไหน?” ได้สักพัก ก็เลยสรุปผลออกมาให้ดูว่าคนที่เข้ามาดูเว็บนี้ส่วนใหญ่สนใจงานวิจัยด้านไหน ตัวเลขอาจจะไม่ได้มากนัก แต่บอกได้เบื้องต้นว่าคนที่เข้ามาอ่านสนใจงานด้านไหน อาจจะมีปัจจัยของเนื้อหาในเว็บด้วยที่ดึงกลุ่มเหล่านั้นเข้ามา ให้ยอดคนเข้าเว็บมากกว่านี้แล้วทำแบบสอบถามในลักษณะนี้ออกมาอีก น่าจะได้อะไรเยอะขึ้น

Read Post →