ไรโบโซมกล

นี่เครื่องกลขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ต่อกรดอะมิโนเข้าด้วยกันตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว โดยที่มันเลียนแบบการทำงานมาจากไรโบโซม

Read more

ไวรัสเล็กแค่ไหน?

Genetic Science Learning Center เป็นศูนย์เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ศูนย์นี้พยายามทำคือการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน

Read more

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009

รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 มอบให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ ทำการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของไรโบโซม

Read more