แผ่นที่วิทยาศาสตร์ ในแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน V.2

เราเคยนำเสนอ แผ่นที่วิทยาศาสตร์ ในแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ผลงานการออกแบบของ Crispian Jago ดูรายละเอียดได้จากลิงค์ ล่าสุดเจ้าของผลงานได้ ออกเวอร์ชั่นใหม่ ที่เป็นการเพิ่ม mouse over เข้าในแผนที่ โดยเมื่อเอาเมาส์วางไว้ที่ชื่อนักวิทยาศาสตร์ จะมีกล่องรายละเอียดเบื้องต้นของนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นปรากฎขึ้นมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดึงมาจาก wikipedia

Read more

แผ่นที่วิทยาศาสตร์ ในแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ล่าสุดมีการนำเสนอแผนที่วิทยาศาสตร์แบบใหม่ โดย Power of Data Visualization released ที่ดูเข้าใจง่าย ออกแบบเหมือนสถานนีเชื่อมโยงของรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือเรียกว่า Modern Science Map “Subway Science”

Read more

IBM สร้างแผนที่เชื่อมโยงการทำงานส่วนต่างๆ ของสมอง

งานวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ และเพิ่มความเข้าใจขั้นตอนการทำงานอันซับซ้อนของสมองได้ยิ่งมากขึ้น และข้อมูลนี้จะนำไปสู่การพัฒนาสมองกล คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบค้นหา ที่ซับซ้อนและฉลาดมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต

Read more