โปรแกรม AngioViz วิเคราะห์การไหลของหลอดเลือดผ่านการรับรองจาก FDA แล้ว

GE Healthcare ได้รับการรับรองจาก FDA ในการใช้โปรแกรมชื่อ AngioViz ที่ใช้ภาพจาก Digital Subtraction Angiography (DSA) เพื่อสร้างภาพการไหลของเลือดในหลอดเลือดในสมองหรือในอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกาย

Read more

แนะนำโปรแกรมสำหรับงานด้านชีวโมเลกุล Serial Cloner

Serial Cloner เป็นโปรแกรมฟรีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านชีวโมเลกุล รองรับทั้ง Windows และ Mac โปรแกรมสามารถอ่านและเขียน ไฟล์แบบ DNA Strider-compatible และสามารถ import, export ไฟล์แบบ universal FASTA format ได้

Read more

ติดตาม Biomed.in.th ผ่านทางมือถือ

Biomed.in.th on mobile สำหรับใครที่มีมือถือ Nokia รุ่นจอสัมผัส ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Symbian s60 edition 5 ขึ้นไป เช่น Nokia 5530 , 5800 ,5230 เป็นต้น สามารถติดตั้งผ่านทาง Ovi store ภายในเครื่องได้เลย

Read more

zioTerm โปรแกรมพื้นฐาน 2D/3D ในทางการแพทย์ (ฟรี)

zioTerm เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการภาพ 2D/3D ในทางการแพทย์ ไฟล์ที่รองรับคือ DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) เช่นไฟล์ที่ได้ CT, MR, PET, ultrasound และ X-ray โปรแกรมจะให้ผู้ใช้ฟรี

Read more