เทโลเมอร์เรส ย้อนอายุ

จาการศึกษาในหนูพบว่า การแก่ก่อนวัยสามารถย้อนกลับเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งได้จากเอ็นไซม์ที่ช่วยปกป้องปลายของโครโมโซม หนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อไม่ให้มีเอ็นไซม์ที่ชื่อว่า เทโลเมอร์เรส ซึ่งทำให้มันแก่ก่อนวัยอันควร แต่ว่ามันกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเอ็นไซม์ตัวนี้กลับมา

Read more

รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี 2009

ผู้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ DNA ในตำแหน่ง Telomere และการค้นพบ Enzyme Telomerase รับรางวัลโนเบล 2009 สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์

Read more