ทำความรู้จัก Strain Gauge, Piezoelectric และ Accelerometer

พอจะแนะนำได้ไหมค่ะ เว็บที่ใช้ข้อมูล เกี่ยว strain gauge transducer ที่นำมาใช้ ทางคลินิก แล้ว foot switch นี่เป็น sensor แบบไหน strain gauge หรือ piezoelectric sensor แล้ว accelerometer เป็น sensor แบบไหน ใช่ piezoelectric sensor หรือเปล่า สับสน

Read more

Clinical IMAGES : iPhone App สำหรับแพทย์รังสีวิทยา

GE Healthcare ได้ทำการสร้างโปรแกรมที่ทำงานใน iPhone ,iPod Touch สำหรับแพทย์รังสีวิทยา ในโปรแกรมได้ใส่ตัวอย่างภาพที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้จากเครื่อง MRI รุ่น OPTIMA450W แยกเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามตำแหน่งที่สนใจได้

Read more

zioTerm โปรแกรมพื้นฐาน 2D/3D ในทางการแพทย์ (ฟรี)

zioTerm เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการจัดการภาพ 2D/3D ในทางการแพทย์ ไฟล์ที่รองรับคือ DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) เช่นไฟล์ที่ได้ CT, MR, PET, ultrasound และ X-ray โปรแกรมจะให้ผู้ใช้ฟรี

Read more