Medical Video เพจที่แชร์วิดีโอทางการแพทย์ที่น่าทึ่งและน่าศึกษา

เว็บไซต์ของเราเคยแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพประกอบทางการแพทย์มาแล้วเข้าไปติดตามได้ที่ “10 เว็บไซต์ Medical Illustration ภาพประกอบทางการแพทย์” ในครั้งนี้ขอนำเสนอ Facebook page ที่ชื่อว่า Medical Video ที่มีการแชร์วิดีโอทางแพทย์ที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างมาก

Read more

เครื่องตรวจสุขภาพแบบอัตโนมัติ

Freescale Semiconductor บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ได้นำเสนอต้นแบบเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ

Read more

วีลแชร์ที่สามารถวิ่งตามบุคคลได้อัตโนมัติ

วีลแชร์ พัฒนาขึ้นจากวีลแชร์มาตรฐานแต่เพิ่มส่วนของกล้องและเซนเซอร์เข้าไป เซนเซอร์จะตรวจจับตำแหน่งของบุคคลเพียงคนเดียว และจะควบคุมให้วีลแชร์วิ่งไปพร้อมๆกัน ระบบจะตรวจสอบทิศทางที่บุคคลต้องการไป โดยจับการเคลื่อนที่ตรงไหล่ซ้ายของคนนำทาง แล้วรถจะปรับตำแหน่งของรถวีลแชร์ตามการเคลื่อนที่นั้น

Read more

รถวีลแชร์ ควบคุมด้วยลมหายใจ

นักวิจัยจากศูนย์ Weizmann Institute ประเทศอิสราเอล ได้พัฒนาเครื่องควบคุมรถวีลแชร์ด้วยลมหายใจ เป็นการออกแบบเพื่อช่วยผู้พิการขั้นรุนแรง งานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ Proceedings of the National Academy of Sciences ประเทศอเมริกา(PNAS)

Read more

Clinical IMAGES : iPhone App สำหรับแพทย์รังสีวิทยา

GE Healthcare ได้ทำการสร้างโปรแกรมที่ทำงานใน iPhone ,iPod Touch สำหรับแพทย์รังสีวิทยา ในโปรแกรมได้ใส่ตัวอย่างภาพที่เป็นกรณีศึกษาที่ได้จากเครื่อง MRI รุ่น OPTIMA450W แยกเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้ใช้สามารถเลือกดูตามตำแหน่งที่สนใจได้

Read more

วีดีโอสาธิตการผ่าตัดมะเร็งในลำใส้ใหญ่โดยใช้ BioDynamix

วีดีโอสาธิตการผ่าตัดมะเร็งในลำใส้ใหญ่ โดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อ BioDynamix™ Anastamosis และใช้ ColonRing™ (CAR™) ในการเชื่อมลำใส้ให้ติดกัน

Read more