ไรโบโซมกล

นี่เครื่องกลขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ต่อกรดอะมิโนเข้าด้วยกันตามลำดับที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว โดยที่มันเลียนแบบการทำงานมาจากไรโบโซม

ไรโบโซม เครื่องกลของเซลล์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลจากรหัสพันธุกรรม เพื่อสร้างเป็นโปรตีนให้กับร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือของเซลล์ที่น่าทึ่งชิ้นหนึ่งเลยทีเดียว แต่ว่าตอนนี้ มีนักเคมีคนหนึ่ง ได้สร้างสรรค์เครื่องกลระดับนาโน ที่ทำงานได้แบบเดียวกับไรโบโซมเลยทีเดียว

ระบบที่ถูกประดิษฐ์ออกมานี้ ไม่ได้มีแนวความคิดที่จะมาแทนทีไรโบโซมตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนของทั้ง โปรตีน และ RNA แต่ว่าระบบที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมานี้ มีโครงสร้างและวิธีการทำงานง่ายกว่าไรโบโซมจริงๆ มาก และมีขนาดเป็นเพียงแค่ หนึ่งในสิบของขนาดของไรโบโซมจริงๆ นอกจากนั้นมันยังทำงานได้ช้ามาก มันทำลายรหัสที่มันอ่านและสร้างโปรตีนสายสั้นๆ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ เปปไทด์ แต่อย่างไรก็ตาม มันสามารถใช้เทคนิคของเครื่องกลทางชีวภาพ เพื่อที่จะเอามาสร้างสารเคมีที่ต้องการได้ อ่านเพิ่มเติม ไรโบโซมกล

เลเซอร์ชีวภาพ

แสงแห่งชีวิต ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศ์แสดงให้เห็นแสงเลเซอร์สีเขียวที่เปล่งออกมาจากเซลล์สิ่งมีชีวิต Credit: Malte Gather

เลเซอร์ กุญแจสำคัญของการติดต่อสือสาร เก็บข้อมูล และยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วถูกผลิตออกมาจากสิ่งไม่มีชวิต เช่น ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส แต่ว่าปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการผลิตเลเซอร์ได้ก้าวไกลออกไปอีกขั้น คือ เลเซอร์ทางชีวภาพ โดยการสร้างมีพื้นฐานมาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งในอนาคตข้างหน้า เราอาจจะได้ใช้เลเซอร์ชนิดนี้ เพื่อการตรวจและรักษาโรค บางทีอาจจะถึงขั้นฆ่าเซลล์มะเร็งจากภายในร่างกายเลยก็เป็นไปได้ อ่านเพิ่มเติม เลเซอร์ชีวภาพ

P.L.E.A.S.E.® เครื่องส่งยาผ่านผิวหนังเครื่องแรกที่ส่งโมเลกุลขนาด 32 KDa

Pantec's P.L.E.A.S.E.T.

Pantec Biosolutions ได้แสดงถึงผลสำเร็จในการขนส่ง FSH (follicle stimulating hormone) ผ่านชั้นผิวหนังได้ ด้วยการใช้เครื่อง P.L.E.A.S.E.® หลักการในการขนส่งของเครื่องคือ ก่อนที่จะมีการใส่ยาเข้าไป เครื่อง P.L.E.A.S.E.® จะใช้เลเซอร์สร้างรูขนาดเล็กขึ้นที่ผิวชั้นนอกของผิวหนัง รูขนาดเล็กนี้จะไม่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเจ็บ รูที่ถูกสร้างขึ้นนี้เองที่ทำหน้าที่ในการขนส่งยาที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้ซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นในและเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป ซึ่งถ้าใช้วิธีปกติแล้วจะไม่สามารถซึมผ่านชั้นของผิวหนังได้

การขนส่งโปรตีนขนาดเล็กผ่านชั้นผิวหนังสามารถทำได้นานแล้ว แต่นี้เป็นครั้งแรกที่สามารถส่งโปรตีนขนาดใหญ่ระดับ 32 KDa ผ่านทางชั้นของผิวหนังได้ ด้วยวิธีการใช้เครื่อง P.L.E.A.S.E.® ช่วยในการขนส่ง

วีดีโอสาธิตการทำงานของ P.L.E.A.S.E.®
https://www.pantec-biosolutions.com/p.l.e.a.s.e.-platform/p.l.e.a.s.e.-movie512k/

ที่มา : https://www.medgadget.com/