30.3 C
Bangkok

Biosensors

- Advertisement -

Most Commented

ตัวตรวจวัดระดับน้ำตาลชนิดฝังในร่างกาย

ระบบนี้ใช้ ไฮโดรเจล ที่พัฒนาขึ้น เป็นตัวสำคัญในการตรวจวัด ซึ่งเมื่อใช้แสงส่องผ่านเพื่อกระตุ้น ไฮโดรเจลจะเปล่งออกมา(emitted light) โดยความเข้มแสงจะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของน้ำตาลในกระแสเลือด โดยสามารถตรวจวัดได้จากภายนอกผิวหนัง

เครื่องตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(Real-Time)

ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the New England Journal of Medicine เป็นการศึกษาการระบบควบคุมระดับน้ำตาลในเวลาจริง(continuous blood glucose monitoring system) ของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 1 ตัวเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดเป็นแบบวัดใต้ผิวหนัง (subcutaneous sensor) เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณแบบไร้สาย

นักวิจัยฝรั่งเศสรายงานวิธีตรวจกรุ๊ปเลือดแบบใหม่

นักวิจัยฝรั่งเศสได้รายงานวิธีตรวจกรุ๊ปเลือดแบบใหม่ที่รวดเร็วขึ้น สำหรับเลือดที่ได้บริจาคเพื่อนำไปให้คนไข้ที่ต้องการเลือด เพื่อความถูกต้องและความเข้ากันได้ระหว่างเลือดของผู้บริจาคกับผู้รับบริจาค ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก วิธีตรวจแบบใหม่เรียกว่า HiFi-Blood 96

ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ

หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "การตรวจจับหัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว (Atrial Fibrillation) โดยอัตโนมัติแบบ Real-time" และ "Selected papers on image processing in ISPACS 2009"

Medical Fair Asia 2010: งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

Medical Fair Asia เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นงานที่มุ่งไปที่การทำธุรกิจ เป็นที่พบปะกันระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ กับนักลงทุน และผู้ประกอบการที่สนใจจะทำธุรกิจร่วมกัน มีตัวแทนมากกว่า 200 บริษัท จาก 20 ประเทศทั่วโลก

Strip ตรวจน้ำตาลกลูโคสแบบใหม่ของ Abbott

Abbott Diabetes Care ได้ออกผลิตภัณฑ์ Strip สำหรับตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือดแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแบนด์ "FreeStyle Lite " ที่ใช้กับเครื่องอ่านดิจิตอล Strips ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นที่แล้วให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ในกลุ่มที่ใช้งานที่บ้าน โดยการเพิ่มความสามารถในลดผลกระทบจากสารรบกวนที่อยู่ในเลือดที่ไม่ใช้น้ำตาลกลูโคส

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Symposium on Thai Biomedical Engineering วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ไทย วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดแบบใหม่

บริษัท OrSense ได้พัฒนาวิธีการวัดแบบใหม่ที่เรียกว่า occlusion spectroscopy โดยใช้ความดันบีบที่รอบนิ้ว เมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดที่ถูกบีบอยู่นั้น จะทำการตรวจวัดค่าต่างๆด้วยแสง การบีบที่นิ้วขณะวัดจะทำให้ได้สัญญาณสูงขึ้น
- Advertisement -

Editor Picks